• Index
  •  » FAQ
  •  » Zdalny serwer Soldat - konfiguracja

#1 2008-12-26 19:24:51

TajemniczyRycerz

ClanMaster

Zarejestrowany: 2008-12-12
Posty: 294
Punktów :   

Zdalny serwer Soldat - konfiguracja

Autor Postu: JotEmi  Źródło: Link


Soldat - konfiguracja zdalnego serwera.

Jeśli wykupiliście serwer gry Soldat od jakiejś firmy hostingowej i nie wiecie jak go skonfigurować to ten poradnik z pewnością wam pomoże.

Praktycznie każdy host oferuje panel administracyjny w formie strony WWW, na którym można uruchamiać, zatrzymywać serwer, ustalać podstawowe parametry jego pracy. Istnieje wiele tego typu aplikacji i nie sposób opisać je tutaj wszystkie. Zwykle firma hostingowa oferuje jakiś plik pomocy odnośnie obsługi panelu, albo wyjaśnia jego działanie na swoim forum. Wypada jednak wspomnieć tutaj o pewnej istotnej rzeczy. Mianowicie często zdarza się tak, że jeśli w panelu administracyjnym możecie ustawić np. nazwę serwera, adminlog czy inne parametry, to w plikach konfiguracyjnych serwera (soldat.ini, serwer.ini) parametry te powinny mieć taką samą wartość lub pozostać puste. Przeważnie nie ma to wpływu na działanie serwera, ale czasem zdarza się, że serwer nie uruchamia się przez to, że ustawienia w panelu i plikach różnią się od siebie. Jeśli więc np. ustawiacie adminloga w panelu to w pliku soldat.ini wpiszcie identyczną wartość, a najlepiej pozostawcie to pole puste.
Pora powiedzieć o rzeczach najważniejszych czyli dwóch plikach konfiguracyjnych serwera - server.ini i soldat.ini. To właśnie poprzez modyfikację tych plików możemy zmieniać konfigurację serwera. W niektórych przypadkach pliki te można modyfikować z poziomu panelu administracyjnego, ale częściej wykorzystuję się do tego celu FTP (ang. File Transfer Protocol, Protokół Transmisji Plików). Poprzez FTP ładować będziemy na nasz serwer także mapy, skrypty i inne potrzebne pliki. Co prawda niektóre firmy hostingowe nie dają nam dostępu do FTP (wtedy wszystkie pliki wysyłamy np. mailem do hosta i on umieszcza je na serwerze), ale dziś jest to już rzadkość. Jeśli hosting zapewnia dostęp poprzez FTP to po uruchomieniu waszego serwera musiał wam przekazać odpowiednie dane do logowania (przeważnie takie sam jak do panelu administracyjnego) i adres serwera FTP .
Jak łączyć się do serwera FTP? Najpopularniejszymi programami są TotalCommander i FileZilla. Ja polecam ten drugi, w mojej opinii jest bardzo prosty w użyciu i każdy powinien sobie dać radę z jego obsługą. FileZilla można ściągnąć np. stąd .
Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu pokaże nam się mniej więcej takie okienko:

http://www.jotemi-stats.pdg.pl/Files/FZ_start2.JPG

Klikamy w ikonę umieszczoną zaraz pod menu Plik, jest to menadżer stron. Następnie wybieramy Nowy adres.

http://www.jotemi-stats.pdg.pl/Files/FZ_nowy_adres.JPG

W polu Serwer: wpisujemy adres serwera FTP (albo w postaci hosta, albo jako IP). Pole Port: możemy pozostawić puste, jeśli serwer używa domyślnego portu - 21. Jeśli port jest inny to musimy go podać. Typ serwera: zostawiamy taki, jaki jest (FTP - File Transfer Protocol). Z rozwijanej listy Typ logowania: wybieramy tryb Normalny, a poniżej w polach Użytkownik: i Hasło: podajemy dane, które otrzymaliśmy od hosta. Następnie przełączamy się na zakładkę Ustawienia przesyłania i tam jako Tryb transferu: wybieramy Pasywny. Ostatecznie klikamy w przycisk OK. Teraz aby połączyć się z serwerem możemy wybrać dany serwer z listy menadżera stron i kliknąć Połącz, albo użyć rozwijanej listy umieszczonej zaraz obok ikony menadżera stron.
Po połączeniu się z serwerem (jeśli połączenie się nie powiodło znaczy, że dane które wpisaliście są nieprawidłowe lub też może serwer jest tymczasowo wyłączony) powinniście zobaczyć coś takiego:

http://www.jotemi-stats.pdg.pl/Files/FZ_katalog.JPG

Jeśli ktoś instalował u siebie Soldat Dedicated Server to z pewnością rozpozna układ plików i katalogów. Po całym drzewku poruszamy się tak jak w eksploratorze Windows’a. Możemy przeglądać, tworzyć i usuwać pliki i katalogi. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku lub katalogu pokaże nam się małe menu. Dzięki niemu będziemy mogli pobrać plik na nasz dysk (plik trafi w to miejsce, które wskazuje drzewo katalogów w lewej rubryce), pobrać do folderu tymczasowego w celu edycji, usunąć plik, utworzyć katalog, zmienić nazwę pliku czy też zmienić jego atrybuty. Atrybuty to nic innego jak prawa dostępu do plików i katalogów, dla potrzeb serwera Soldata nie musimy jednak nic w nich zmieniać.
Czas zająć się konfiguracją naszego serwera, jak wcześniej wspomniałem będziemy robić to poprzez edytowanie dwóch plików konfiguracyjnych. Pierwszym z nich jest server.ini, ale tak naprawdę domyślne wartości parametrów określone w tym pliku najczęściej są zadowalające. Mimo to opowiem o nich pokrótce. Możemy kliknąć PPM na pliku server.ini i wybrać polecenie Podgląd / Edycja. Plik zostanie ściągnięty na nasz dysk i otwarty w Windowsowym Notatniku (lub innym domyślnym programie, jeśli jest to plik inny niż .txt). Zawartość server.ini to:

[GAME]

TKWarnings_Before_TempBan=3 #Określa po ilu TeamKillach (zabójstwach członków własnej drużyny) dany gracz będzie dostawał tymczasowy ban.

PunishTK=0 #Określa czy serwer będzie rejestrował TeamKille; 1-włączone, 0-wyłączone.

EchoKills=0 #Określa czy info o killach będzie wysyłane na konsole (np. na konsole ARSSE); 1-włączone, 0-wyłączone.

BotBalanceTeams=0 #Określa czy serwer ma balansować drużyny poprzez dodanie botów do serwera.

HealthCooldown=2 #Tutaj nie jestem do końca pewien, ale ten parametr określa ile sekund musi minąć po tym jak gracz użył apteczki, aby mógł jej użyć ponownie.

TimestampConsole=0 #Co ile sekund dane z serwera wysyłane są na konsole. Wartość 0 oznacza, że dane wysyłane są natychmiastowo.

OldLogFilesFormat=0 #Określa czy serwer ma zapisać logi w starej postaci, kompatybilnej ze starszymi wersjami gry.


[NETWORK]

NR-Service=0 #Czy na serwerze ma być włączona usługa NR-Service. Więcej o tej usłudze możecie poczytać tutaj - http://forums.soldat.pl/index.php?topic=210.0

NR-OnlyAllowRegistered=0 #Czy serwer ma wpuszczać tylko tych graczy, którzy zalogowali się do usługi NR-Service.

MaxAdminConnections=200 #Określa jak wiele połączeń serwer może przyjąć na port admina (np. ile kopii ARSSE może na raz podłączyć się do serwera).

AntiMassFlag=1 #Włącza/wyłącza wykrywanie tzw. Mass Flag Hack. Dzięki temu hackowi można, teleportując się, w bardzo krótkim czasie zdobyć flagę i donieść ją z powrotem. Włączając ten parametr serwer będzie wykrywał takie zachowania i odpowiednio na nie reagował.

Scripting=1 #Włącza/wyłącza skrypty

BEBanTime=5
#Określa najkrótszy czas bana przyznawanego przez BE, czyli za „Corrupted memory”. Czasy banów za inne przewinienia wzrastają proporcjonalnie.

OnScriptCrash=ignore #Określa co ma zrobić serwer w przypadku wystąpienia błędu w działaniu skryptu. Możliwe wartości to: ignore - zignorowanie błędu, recompile - rekompilacja skryptów, shutdown - wyłączenie serwera.

Wszystkie te parametry możecie zmienić w Notatniku, a następnie zapisać plik. Po zapisaniu pliku i zamknięciu Notatnika w FileZilla pojawi nam się okienko z pytaniem czy chcemy zapisać zmodyfikowany plik z powrotem na serwer. Klikamy Tak, w następnym oknie wybieramy akcję Zamień i klikamy OK. Zmodyfikowany plik zostanie zapisany na serwerze.
Drugim plikiem konfiguracyjnym jest soldat.ini. Zawiera on całą masę parametrów (niektóre z nich wpływają tylko na konfigurację klienta Soldata i nie mają wpływu na serwer), opiszę tutaj po kolei każdy z nich.

[GAME]
Fullscreen=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Debug_Mode=0 #nie wpływa na konfiurację serwera

Console_Show=1 #nie wpływa na konfigurację serwera

Console_Deaths=1 #nie wpływa na konfigurację serwera

Respawn_Time=300 #czas respawnu w trybie DeathMatch, czas podawany w tickach (60 ticków = 1 sekunda)

WaveRespawn_Time=400 #czas respawnu w pozostałych trybach gry, również podawany w tickach

Mouse_Sensitivity=100 #nie wpływa na konfigurację serwera

Play_Music=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Deathmatch_Limit=30
#limit punktów w trybie DM

Pointmatch_Limit=30 #limit punktów w trybie Pointmatch

Teammatch_Limit=60 #limit punktów w trybie TDM

Capture_Limit=10
#limit punktów w trybie CTF

Rambomatch_Limit=30 #limit punktów w trybie Rambomatch

Infiltration_Limit=90 #limit punktów w trybie INF

Hold_Limit=80 #limit punktów w trybie HTF

GameStyle=3 #tryb gry: 0=Deathmatch, 1=Pointmatch, 2=Teamdeathmatch, 3=Capture the flag, 4=Rambotmatch, 5=Infiltration, 6=Hold the flag

Friendly_Fire=0
#włącza/wyłącza FF

Guns_Collide=0 #określa czy bronie leżące na ziemi kolidują z pociskami, czy też poprostu kule przez nie przelatują

Kits_Collide=0 #to samo co wyżej z tym, że dla wszelkiego rodzaju paczek, apteczek, predatorów, itd.

Play_Intro=0
#nie wpływa na konfigurację serwera

Loop_Maps=1 #określa czy serwer ma zapętlić listę map, czy też wyłączyć się po ostatniej mapie

Bonus_Frequency=0 #ustawia częstość pojawiania się bonusów w grze; 0 - bonusy nigdy się nie pojawiają, 5 - bonus pojawiają się bardzo często

Bonus_FlameGod=0 #określa czy bonus FlameGod jest włączony

Bonus_Predator=0 #określa czy bonus Predator jest włączony

Bonus_Berserker=0 #określa czy bonus Berserker jest włączony

Bonus_Vest=0
#określa czy bonus Vest jest włączony

Bonus_Cluster=0
określa czy bonus Cluster jest włączony

Time_Limit=20 #określa czas (w minutach) na rozegranie jednej mapy

Survival_Mode=1 #określa czy Survival Mode jest włączony

Realistic_Mode=0 #określa czy Realistic Mode jest włączony

Weapons_Mode=0 #określa czy Advance Mode jest włączony

Weapon_1=0 #określa czy broń “Desert Eagle” jest dostępna w grze

Weapon_2=0 #określa czy broń “HK MP5” jest dostępna w grze

Weapon_3=0 #określa czy broń “AK-74” jest dostępna w grze

Weapon_4=0 #określa czy broń “SteyrAUG” jest dostępna w grze

Weapon_5=0 #określa czy broń “Spas 12” jest dostępna w grze

Weapon_6=0 #określa czy broń “Ruger 77” jest dostępna w grze

Weapon_7=0 #określa czy broń “M79” jest dostępna w grze

Weapon_8=0 #określa czy broń “´Barret M82A1” jest dostępna w grze

Weapon_9=0 #określa czy broń “FM Minimi” jest dostępna w grze

Weapon_10=0 #określa czy broń “XM214 Minigun” jest dostępna w grze

Weapon_11=0 #określa czy broń “USSOCOM” jest dostępna w grze

Weapon_12=1 #określa czy broń “Combat Knife” jest dostępna w grze

Weapon_13=0 #określa czy broń “Chainsaw” jest dostępna w grze

Weapon_14=0 #określa czy broń “LAW” jest dostępna w grze

Max_Grenades=0 #ustawia maksymalną liczbę granatów, które może posiadać gracz (0-5)

Random_Bots=0 #ustawia liczbę losowych botów dodawanych do gry w trybie DM

Random_Bots_1=0 #ustawia liczbę losowych botów dodawanych do drużyny Alpha w trybach drużynowych

Random_Bots_2=0 #ustawia liczbę losowych botów dodawanych do drużyny Bravo w trybach drużynowych

Random_Bots_3=0 #ustawia liczbę losowych botów dodawanych do drużyny Charlie w trybach drużynowych

Random_Bots_4=0 #ustawia liczbę losowych botów dodawanych do drużyny Delta w trybach drużynowych

Runs=1
#nie wpływa na konfigurację serwera

Profile_Default=0 #nie wpływa na konfigrację serwera

Logging=1 #włącza/wyłącza zapisywanie logów na serwerze

Stationary_Guns=0 #określa czy działak stacjonarne będą dostępne w grze

End_Screenshot=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Auto_Record=0
#nie wpływa na konfigurację serwera

Record_Time=2 #nie wpływa na konfigurację serwera

Bullet_Time=1
#włącza/wyłącza bullet time

NoSniperLine=1
#wyłącza/włącza linię snajperską

KillConsole_Length=15
#nie wpływa na konfigurację serwera

MainConsole_Length=6 #nie wpływa na konfigurację serwera

Advance_Amount=1
#ilość punktów Advance potrzebna do uzyskania następnej broni w trybie Advance Mode

Blue_Points_Time=5 #określa co jaki okres czasu drużyna Brawo dostaje punkty za bronienie flagi w trybie INF (podawany w sekundach)

Red_Points_Capture=30 #ustawia ilość punktów, jakie drużyna Alpha dostaje za doniesienie białej flagi w trybie INF

HTF_Points_Time=5 #określa co jaki okres czasu gracz niosący flagę w trybie HTF dostaje punkty (podawany w sekundach)

MiniMap_Pos_X=285
#nie wpływa na konfigurację serwera

MiniMap_Pos_Y=5 #nie wpływa na konfigurację serwera

Sekcje [GRAPHICS] i [SOUND] nie mają żadnego wpływu na konfigurację serwera.

[NETWORK]

Port=23073 #port połączeniowy serwera; wynajmując serwer wasz host przydzieli wam jakiś port, w tym miejscu musicie go wpisać.

JoinPort=23073 #nie wpływa na konfigurację serwera

Max_Players=8 #ustawia maksymalną liczbę graczy jaka może przebywać na serwerze

Default_Remote_Host=
#jeśli do serwera można łączyć się wpisując host zamiast IP to tuaj wpiszcie ten właśnie host.

Game_Password= #hasło na serwer

Admin_Password= #hasło admina, tzw. adminlog; powinniście zmienić je zaraz po otrzymaniu serwera

Connection=Internet #nie wpływa na konfigurację serwera

Lobby_Register=1 #określa czy serwer ma być rejestrowany w lobby

ASE_Register=1 #określa czy serwer ma być rejestrowany w wyszukiwarce serwerów ASE

Lobby_IP= #adres serwera lobby, można pozostawić puste, serwer sam odnajdzie właściwy adres (gdyby jednak nie chciał to adres serwera lobby: http://rr.soldat.pl/)

Server_Name= #nazwa serwera wyświetlana w lobby

Dedicated=1 #określa czy serwer jest dedykowany (dla serwerów zdalnych nie ma to znaczenia, można pozostawić wartość 1)

Clanmatch=0 #określa czy jest włączony tryb Clanmatch (ustawianie kolorów drużyn na podstawie koloru ubrania pierwszego gracza, który dołączył do danej drużyny)

Internet_Connection=2 #rodzaj połączenia wykorzystywanego przez serwer: 1-modem, 2-DSL, 3-T1 (w Europie powinno to być DSL, system T1 jest wykorzystywany tylko w USA i Japonii).

Greeting_Message= #pierwsza linijka wiadomości powitalnej serwera

Greeting_Message2= #druga linijka wiadomości powitalnej serwera

Greeting_Message3= #trzecia linijka wiadomości powitalnej serwera

Server_Info=
#info o serwerze, które widoczne będzie w lobby na stronie http://rr.soldat.pl/

ShowRealLag=1 #nie wpływa na konfigurację serwera

Min_Ping=0 #minimalny ping jaki gracz może posiadać aby grać na serwerze

Max_Ping=350 #maksymalny ping jaki gracz może posiadać aby grać na serwerze

Filter_Players=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Filter_Gametype=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Filter_Dedicated=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Filter_NoPassword=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Filter_NoBots=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Filter_Survival=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Filter_Realistic=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Filter_NoBonuses=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Filter_Weapons=0
#nie wpływa na konfigurację serwera

Filter_WeaponsMod=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Filter_BE=0 #nie wpływa na konfigurację serwera

Balance_Teams=0 #włącza/wyłącza auto-balance drużyn

Dont_Forward=0 #przekierowanie, ustawia się na “1” jeśli serwer działa na maszynie z uruchomionym firewallem

Vote_Percent=70 #ustawia procent głosów wymaganych do przejścia głosowania

Compression=2 #kompresja kodu sieciowego, ustawcie na “2”

Spectator=0
#włącza/wyłącza możliwośc dołączenia do serwera jako spectator (nie mylić z drużyną Spectators), chodzi tutaj o dołączenie do serwera TYLKO jako spec bez możliwości grania

Max_Spectators=3 #jeśli poprzednią wartość ustawimy na “1” to tutaj możemy określić ile maksymalnie widzów może dołączyć do serwera

Spectator_Chat=1 #określa czy widzowie mogą pisać wiadomości na serwerze

Allow_Download=1 #określa czy gracze mogą pobierać pliki map, scenerów, tekstur z naszego serwera

MaxConnections=8 #maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do pobierania plików

TooMuch_Packets_LAN=62 #dla serwerów LAN określa maksymalną ilość pakietów

TooMuch_Packets_Internet=33 #to samo co wyżej ale, dla serwerów internetowych

Flooding_Packets_LAN=80 #dla serwerów LAN określa liczbę pakietów, po przekroczeniu której uznawane będą one za flood

Flooding_Packets_Internet=37 #to samo co wyżej, ale dla serwerów internetowych

Vote_Cheat_Warnings=8 #określa po ilu ostrzeżeniach anty-cheat zostanie uruchomione głosowanie dla wyrzucenia gracza z serwera

Max_KnifeCheat_Warnings=14 #maksymalna ilość ostrzeżeń dla graczy wykorzystujących KnifeCheat

Disable_AntiCheat_Kick=0 #wyłącza/włącza automatyczne kickowanie graczy używających cheaty

LogFilesUpdate=3600
#jak często logi mają być aktualizowane (wartość podawana w tickach)

Max_Flood_Warnings=2
#maksymalna ilość ostrzeżeń o floodzie zanim gracz zostanie zbanowany

Max_Ping_Warnings=8 #maksymalna ilość ostrzeżeń o przekroczeniu dopuszczalnego pingu przed zbanowaniem gracza

T1_Snapshot=35 #tylko dla serwerów korzystających z połączeń T1 (USA i Japonia)

T1_MajorSnapshot=19
#tylko dla serwerów korzystających z połączeń T1 (USA i Japonia)

T1_DeadSnapshot=50 #tylko dla serwerów korzystających z połączeń T1 (USA i Japonia)

T1_Heartbeat=135 #tylko dla serwerów korzystających z połączeń T1 (USA i Japonia)

T1_Delta=4 #tylko dla serwerów korzystających z połączeń T1 (USA i Japonia)

T1_Ping=21 #tylko dla serwerów korzystających z połączeń T1 (USA i Japonia)

T1_ThingSnapshot=31 #tylko dla serwerów korzystających z połączeń T1 (USA i Japonia)

PacketRate_Adjusting=0 #dynamiczne kontrolowanie przepływu pakietów (zostawcie na “0”)

ClientPort=23083 #port na którym realizowane będą połączenia przesyłu plików; MUSI być równy Port= + 10

BattlEye_Anti_Cheat=1
#włącza/wyłącza BattlEye (oprogramowanie anty-cheat)

Disable_Minimap=0
#wyłącza/włącza minimapę

Sekcje [PLAYER] i [CONTROL] nie mają wpływu na konfigurację serwera.

[BOTS]
Difficulty=10 #poziom trudności botów: 300-najmniejszy, 10-największy poziom trudności

Chat=1
#określa czy boty będą odzywać się na czacie

Raycasting_Quality=12 #określa spostrzegawczość botów: 6-bardzo słaba, 10-słaba, 12-normalna, 15-dobra

To tyle jeśli chodzi o konfigurację serwera. Na przebieg rozgrywki wpływ ma jeszcze zawartość tzw. modów broni, czyli plików odpowiadających za zachowanie poszczególnych broni dostępnych w grze. Domyślnym modem broni jest plik weapons.ini, chyba że włączymy tryb Realistic. Wtedy domyślnym staje się plik weapons_realistic.ini. Dla poszczególnych broni możemy modyfikować następujące parametry:

Damage=171
#ilość obrażeń zadawanych przez broń; dla poszczególnych broni obrażenia nie są proporcjonalne, np. dla USSOCOM Damage=500 będzie o wiele za duży, a tymczasem dla noża Damage=22500 jest wartością zupełnie standardową

FireInterval=12 #szybkość prowadzenia ognia, im mniejsza wartość tym szybciej dana broń strzela (wartość podawana w tickach)

Ammo=12 #ilość amuncji w jednym magazynku

ReloadTime=65 #czas potrzebny na przeładowanie broni (wartość podawana w tickach)

Speed=180 #szybkość pocisku, im większa szybkość tym większe obrażenia

BulletStyle=1 #styl pocisku: 1 - zwykły nabój, 2 - granat odłamkowy, 3 - pociski z shotguna, 4 - granaty z M79, 5 - płomień, 6 - pięść, 7 - strzała, 8 - płonąca strzała, 11 - chainsaw, 12 - rakieta z LAW, 13 - nóż, 14 - pocisk z karabinu stacjonarnego

StartUpTime=0 #ile czasu musi upłynąć od wciśnięcia spustu do wystrzelenia pocisku (wartość podawana w tickach)

Bink=0 #określa przez jaki czas, po trafieniu z tej broni, celność gracza jest zaniżona; działa tylko w trybie Ralistic (wartość podawana w tickach)

MovementAcc=1 #jak bardzo prędkość poruszania się ma wpływ na celność, im większa wartość tym trudniej trafić z biegu

Recoil=0 #czy dana broń powoduje odrzut po strzale

Mając już skonfigurowane te wszystkie parametry może przejść do ładowania map i innych plików na nasz serwer. W oknie FileZilla zaznaczamy po prostu w lewym panelu te pliki, które chcemy umieścić na serwerze, klikamy PPM i wybieramy Wyślij. Pliki wysłane zostaną w to miejsce, które wskazuje drzewo katalogów w prawym panelu. Oczywiście pliki map (.pms) ładujemy do folderu maps, skrypty do folderu scripts, tekstury do folderu textures, a scenery do scenery-gfx. Można także załadować dodatkowe boty do folderu bots. Z kolei w folderze logs przechowywane są pliki logu.
Przed uruchomieniem serwera trzeba jeszcze zmodyfikować plik mapslist.txt, czyli listę map. Wpisujemy tam nazwy map (bez rozszerzenia .pms), w takiej kolejności w jakiej mają być ładowane na serwerze. Możemy także edytować pliki banned.txt i remote.txt. W pierwszym z nich umieszczamy te IP, które chcemy zbanować na naszym serwerze. W drugim IP tych osób, którym chcemy przyznać zdalnego administratora.
To chyba już wszystko, możecie uruchamiać swój serwer

Offline

 
  • Index
  •  » FAQ
  •  » Zdalny serwer Soldat - konfiguracja

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.enigmamt2.pun.pl www.totalconflict.pun.pl www.pwsz-ekonomia.pun.pl www.rbd-rebelde.pun.pl www.avatar-potenga.pun.pl